Persondata

Hvad er egentlig GDPR?
Persondataforordningen – General Data Protection Regulation – er en bindende lovgivning skabt af den Europæiske Kommision. Lovgivningen erstatter nuværende EU databeskyttelsesdirektiver og differentierede nationale regler. Inden d. 25. maj 2018 skal de berørte virksomheder leve op til en lang række nye krav til, hvordan de indsamler og bruger personlig data om EU-borgere – uanset om virksomheden er placeret i Europa eller ej. GDPR introduceres for at styrke EU-borgerens datarettigheder og beskyttelse og – i det lange løb – for at gøre processerne enklere for organisationer.

  • Vi gemmer din mailadresse, navn, adresse, virksomhedsnavn, telefonnummer samt CVR-nummer i vores database. I databasen har vi også en logobank, hvor vi gemmer dit broderiprogram og dit logomateriale.
  • Vi beskytter dine data og videregiver ikke dine oplysninger til 3. part. Vi bruger udelukkende dine data internt i firmaet og registrerer ikke personfølsomme oplysninger. Oplysningerne bliver gemt på computere med begrænset adgang.

Du har som registreret altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og behandlingen af dine personlige oplysninger. Du har endvidere ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig, samt til at berigtige dem. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til NP Fåopmærksomhed.dk via e-mail.